Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 
Rýchly prehľad
Blog
29.4.2014

Pietna spomienková slávnosť pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom, Mesto Myjava, Obec Košariská, Obec Priepasné, Spoločnosť M. R. Štefánika, Spolok rodákov M. R. Štefánika, Ministerstvo obrany SR, Slovenské národné múzeum, Cirkevný zbor ECAV Brezová pod Bradlom, Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné vás pozývajú 3. mája 2014 na Pietnu spomienkovú slávnosť pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika s nasledovným programom:
O 12.00 hod. oficiálna časť spomienkovej slávnosti na Mohyle gen. M. R. Štefánika na Bradle.
Kyvadlová doprava na Bradlo v doobedňajších hodinách je zabezpečená z Košarísk cez Brezovú pod Bradlom a z Brezovej pod Bradlom z autobusovej stanice. Po ukončení oficiálnej časti na Bradle je zabezpečená doprava späť po uvedenej trase do Košarísk, kde bude od 15.00 – 18.15 hod. program pokračovať (časový harmonogram dopravy je uvedený na plagáte).
18.15 hod. sa môžete zapojiť do fakľového pochodu po historickej ceste na Bradlo.
Po ukončení programu na Košariskách je zabezpečená autobusová doprava na Bradlo z Košarísk cez Brezovú pod Bradlom a z Brezovej pod Bradlom z autobusovej stanice, kde sa uskutoční slávnostné zapálenie vatier (viď plagát).
Pre návštevníkov spomienkovej slávnosti na Bradle, ktorí sa nezúčastnia programu na Košariskách, sú pripravené v čase od 14.00 – 19.30 hod. sprievodné akcie, o ktorých vás bude informovať moderátor.
V čase od 14.30 - 15.00 hod. príjazd motorkárov 6. Štefánikovej spomienkovej jazdy na Bradlo, organizovaných Motoclubom Free Spirit, ktorí si uctia pamiatku na osobnosť gen. M. R. Štefánika položením vencov na mohyle.
O 16.30 hod. sa vám predstaví spevokol Lipka z obce Valaská.
Návštevníci sa môžu občerstviť v stánkoch a na chate Bradlo.
O 19.30 hod. príchod fakľového pochodu z Košarísk a začiatok slávnostného zapálenia vatier.
Po ukončení programu je zabezpečená autobusová doprava z Bradla späť na Brezovú pod Bradlom a z Brezovej pod Bradlom z autobusovej stanice na Košariská.

V nedeľu 4. 5. 2014 o 10.00 hod. sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom na Brezovej pod Bradlom uskutočnia spomienkové služby Božie. Zvesťou slova Božieho poslúži generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Upozornenie pre návštevníkov počas osláv:
O 10.00 hod. bude zraz motorkárov 6. Štefánikovej spomienkovej jazdy pod mestským trhoviskom (viď mapa moto).

Parkovanie osobných vozidiel v areáli Bradla a na vyhradených miestach podľa vyznačenia. Autobusy iba privezú účastníkov spomienky, parkovať budú v meste. Parkovisko určené na parkovanie autobusov je v smere pri výjazde z mesta na Senicu (viď mapa parking bus).

Filter / Kategórie